Vak-tijdschriften

Annelies Vierstraete

1. Gezinsbeleid in Vlaanderen
2. Het kind: tijdschrift Kind en Gezin
3. Jeugd en co: voor professionals in de jeugdsector
4. Jeugd en co Kennis: voor professionals in de jeugdsector
5. SoziO-SPH: vakblad voor sociale en pedagogische beroepen

Jeugd en Co Kennis

- Alert 4 You: Jeugdzorg vergroot deskundigheid kinderopvang: Kinderopvang leert beter in te spelen op opvallend gedrag.
Document/Link: http://www.jeugdkennis.nl/jgk/Artikelen-Jeugdkennis/Alert4You-jeugdzorg-vergroot-deskundigheid-kinderopvang?highlight=

- Spelen is leren: harmonisatie van opvang en educatie voor kleine kinderen
Document/Link: http://www.jeugdenco.nl/wp-content/uploads/13809.pdf


Cas Denuwelaere

1. Gratis kinderopvang is een evidentie: Interview met Jan Vranken, armoedespecialist.
de Zutter, J. (2010). Gratis kinderopvang is een evidentie: interview met Jan Vranken, armoedespecialist. Samenleving en politiek: tijdschrift voor een democratisch socialisme., 5; 26-37.
2. Kinderopvang in de 21ste eeuw: de ideale springplank voor een kansrijk leven.
Maertens, L. (2010). Kinderopvang in de 21ste eeuw: de ideale springplank voor een kansrijk leven. De gids op maatschappelijk gebied: blad met mening,101(3); 14-19


Cindy Viaene

1. De gids op maatschappelijk gebied
2. Jeugd en co
3. Pedagogiek in praktijk

De gids op maatschappelijk gebied

- Centrum voor kinderopvang eindelijk gestart
Document/Link: Centrum voor kinderopvang eindelijk gestart

- Operatie innesto verliest balans overheid en markt uit het oog
Document/Link: Operatie innesto verliest balans overheid en markt uit het oog


Eva Galle
1.Pedagogiek in praktijk magazine
2.Tijdschrift voor welzijnswerk
3.Jeugd en co: voor professionals in de jeugdsector

Pedagogiek in praktijk magazine

- Kantoorurenschool of vrijetijdsparadijs? Buitenschoolse opvang in beweging
- Kinderopvang in Denemarken : Een impressie


Femke De Kimpe

1.Vakblad Kinderopvang
2.De draad
3.Prima
4.Brandpunt
5.GO
6.BBMP
7.PIP

GO:

- Duurzaam spelen
Document/Link:
Duurzaam spelen? Let vooral op de speeldúúr!

- Gun kinderen hun eigen tempo
Document/Link:
Gun kinderen hun eigen tempo(1)
Gun kinderen hun eigen tempo(2)


Gwenny Steen

1. Kind en adolescent

Kind en adolescent:

- Traumasensitief (pleeg)ouderschap
Document/Link: http://link.springer.com/article/10.1007/s12453-013-0012-1

- Het einde van de pleegzorg in zicht?
Document/Link: http://link.springer.com/article/10.1007/s12453-012-0012-6


Jasmijn De Gryse

1. Pedagogiek NU

Pedagogiek NU:

- Onderscheid kinderopvang en peuterspeelzalen verdwijnt
Document/Link: http://www.pedagogiek.nu/onderscheid-kinderopvang-en-peuterspeelzalen-verdwijnt/1025448#.UqyGvfTuJq0

- Kwaliteit en werkgelegenheid kinderopvang achteruit wegens bezuinigingen
Document/Link: http://www.pedagogiek.nu/kwaliteit-en-werkgelegenheid-kinderopvang-achteruit-wegens-bezuinigingen/1025058#.UqyHefTuJq0


Jelle Reynaert

1. De wereld van het jonge kind.
2. Tijdschrift voor welzijnswerk.

Titel:
1. Kinderopvang in Vlaanderen: de belangrijkste bevindingen samengevat.
2. Sterre handelingsplan?


Jessie Vevelghe

1. Alert voor sociaal werk en politiek

Titel:
1. Kinderopvang : opleiding legt basis voor kwaliteit
2. Meer mannen voor kinderopvang


Kiani Van den Bergh

1. Maatwerk
2. Jeugd en Co Kennis

Maatwerk

- Leren signaleren
- Leerkrachten en ouders samen in opvoeding?


Sibe Malesys

1. Kiddo: Pedagogisch tijdschrift voor kinderopvang.
2. Wegwijze voor de sociale sector: Welzijn en zorg in Vlaanderen.

Kiddo:

- Een nieuw decreet kinderopvang.
- Voorlezen een wezenlijk deel van de kinderopvang.