Regelgeving

Hier worden de politieke contexten uit stap 5 opgesteld

1.
Politieke partijen over kinderopvang

politiek,
Nu na Sybrand van Haersma-Buma ook Mark Rutte aankondigt terug te willen komen op de bezuinigingen op de kinderopvang is het de hoogste tijd op een rij te zetten wat de grootste politieke partijen in hun partijprogramma zeggen over de kinderopvang. Woensdag 12 september zijn de landelijke verkiezingen.

Opvallend is dat bijna alle partijen iets zeggen over de waarde van brede scholen en dagarrangementen. De VVD, GroenLinks, de PvdA, D66 en het CDA doen hierover uitspraken. Opvallend is het standpunt van het CDA die wil dat basisscholen zelf buitenschoolse opvang gaan aanbieden. De regelgeving hiervoor moet versimpelen. De VVD hamert op het belang van samenwerken met sportbuurtcoaches in de buitenschoolse opvang. D66 wil de motie om de komende vier jaren in ieder geval duizend brede scholen te realiseren, in de praktijk brengen.

Betaalbare kinderopvang
Natuurlijk pleiten veel partijen voor betaalbare kinderopvang. Veel verder dan die zin komt het in veel programma's niet. GroenLinks heeft wel een concreet voorstel want vindt dat ouders niet alleen kinderopvangtoeslag krijgen voor het aantal gewerkte uren, maar ook voor de reistijd. Voor zzp'ers moet bovendien een andere, minder bureaucratische opplossing komen. D66 vindt dat er kritisch gekeken moet worden naar gedeclareerde kinderopvangkosten door grootouders.

Mening van SP

Kinderopvang dient betaalbaar te zijn en van goede kwaliteit. Het toezicht op de opvang wordt verbeterd en ouders krijgen meer rechten en meer inspraak. De SP wil schoolzwemmen weer invoeren, wil het aantal managers op scholen terugdringen en segregatie op scholen bevorderen en als overheid sturen.