Referenties Artikels

Hier is een overzicht van alle artikels en hun referentie.

Annelies Vierstraete

Tijdschrift: Jeugd en Co Kennis

Naam artikel: Professionalisering van de jeugdzorg

Auteurs: Marianne Berger en Niels Zwikker

Link artikel:http://download.springer.com/static/pdf/440/art%253A10.1007%252FBF03089323.pdf?auth66=1383815421_2dd89e94ce9e72bd6c8e01909ea6fd40&ext=.pdf

Referentie:
Berger, M. & Zwikker, N. (2010). Professionalisering van de jeugdzorg. Jeugd en Co Kennis, 4, 38-48. DOI10.1007/BF03089323


Cas Denuwelaere

Tijdschrift: Jeugd en Co, Kennis 02, (2008).

Naam artikel: Mbo-opleiding sluit beter aan op beroepspraktijk, Nieuwe opleiding leidsters stelt kinderen centraal

Auteur: Door Marian van Beek,

Link artikel: http://download.springer.com/static/pdf/964/art%253A10.1007%252FBF03087457.pdf?auth66=1383814017_74b3c475c5ff666fc183181161bba605&ext=.pdf

Referentie: Van Beek, M. (2008) Mbo-opleiding sluit beter aan op beroepspraktijk, Nieuwe opleiding leidsters stelt kinderen centraal Jeugd en Co, Kennis volume 4, (2010)


Cindy Viaene

Tijdschrift: De gids op maatschappelijk gebied (2010)

Naam artikel: Kinderopvang in de 21ste eeuw

Auteur: Maertens, L.

Link artikel: http://www.acw.be/images/GMG/2010/Andere/2908_Kinderopvang_in_de_21e_eeuw_-_GMG_maart_2010.pdf

Referentie: Maertens, L., (2010). Kinderopvang in de 21ste eeuw. Geraadpleegd via http://www.acw.be/images/GMG/2010/Andere/2908_Kinderopvang_in_de_21e_eeuw_-_GMG_maart_2010.pdf


Eva Galle

Tijdschrift: TSG (2009) Volume 87(4)

Naam artikel: Determinanten van loodconcentraties in bloed van Rotterdamse kinderen

Auteur: E.L. Peeters, A. Burdorf & A. B. Roeloffzen

Link artikel: http://link.springer.com/article/10.1007/BF03082225

Referentie:
Peeters,E.L., Burdorf, A.,& Roeloffzen, A.B.(2009). Determinanten van loodconcentraties in bloed van Rotterdamse kinderen. TSG, 87(4),168-175. Geraadpleegd via http://link.springer.com/article/10.1007/BF03082225 .


Femke De Kimpe

Tijdschrift: Jeugd en Co, Kennis 04, (2010).

Naam artikel: De invloed van het kinderdagverblijf op voeding en beweging

Auteurs: Door Jessica Gubbels, Stef Kremers, Carel Thijs, Annette Stafleu, Dave van Kann, Sanne de Vries en Nanne de Vries.

Link artikel: http://download.springer.com/static/pdf/552/art%253A10.1007%252Fs12450-010-0343-y.pdf?auth66=1383811949_68dd090ab7bf5bb24015b5da9e6a3a1b&ext=.pdf

Referentie:
Jessica Gubbels, Stef Kremers, Carel Thijs, Annette Stafleu, Dave van Kann, Sanne de Vries en Nanne de Vries. (2010). De invloed van het kinderdagverblijf op voeding en beweging. Jeugd en Co, 4, 15-23.


Gwenny Steen

Tijdschrift: Huisarts en wetenschap (2013)

Naam artikel: De zorg voor kinderen met downsyndroom

Auteur: Michel Weijerman

Link artikel: http://link.springer.com/article/10.1007/s12445-013-0263-3/fulltext.html

Referentie: Weijerman, M. (2013) De zorg voor kinderen met downsyndroom. Huisarts en wetenschap. p.534-539, Bhon: Stafleu van Loghum. Geraadpleegd via http://link.springer.com/.


Jasmijn De Gryse

Tijdschrift: KWALON (16) Themanummer 2

Naam artikel: Alert4you: monitoronderzoek naar de praktijk van samenwerking tussen kinderopvang en jeugdzorg

Auteurs: Cécile Chênevert, Marielle Balledux en Erik Jan de Wilde

Link artikel: http://www.boomlemmatijdschriften.nl/tijdschrift/KWALON/2011/2%20Themanummer/KWALON_1385-1535_2011_016_002_007_Themanummer

Referentie:
M. Balledux, C. Chenevert, E.J. de Wilde; KWALON (16); Alert4You: monitoronderzoek naar de praktijk van samenwerking tussen kinderopvang en jeugdzorg ;
2 Themanummer, 34-42.


Jelle Reynaert

Tijdschrift : De gids acw (1999)

naam artikel : Buitenschoolse kinderopvang in Gent en Mechelen

Auteur: Bie Nielandt

link artikel: http://www.acw.be/images/GMG/1999/Gezondheidszorg/Buitenschoolse_kinderopvang_in_Gent_en_Mechelen_-_Bie_Nielandt_november_99.pdf

Referentie: : Nielandt, B. (1999).Buitenschoolse kinderopvang in Gent en Mechelen. De gids op maatschappelijk gebied : blad met mening (m/v). - jrg. 90, nr. 9 (1999) ; p. 16-24. Geraadpleegd via http://www.acw.be/images/GMG/1999/Gezondheidszorg/Buitenschoolse_kinderopvang_in_Gent_en_Mechelen_-_Bie_Nielandt_november_99.pdf


Jessie Vervelghe

Tijdschrift : Bijblijven

Auteur:drs. W. A. L. van Leeuwen

Naam artikel:De rol van de huisarts na de diagnose ‘zeldzaam’:
een verkenning vanuit het perspectief van ouders

Link artikel: http://download.springer.com/static/pdf/288/art%253A10.1007%252FBF03088759.pdf?auth66=1385019940_9c2d4abfae8f4394ba2c47ebf5a79ca8&ext=.pdf

referentie: van Leeuwen,W.A.L,(2009). De rol van de huisarts na de diagnose 'zeldzaam': een verkenning vanuit het perspectief van ouders. Bijblijven,4,18-25, DOI 10.1007/BF03088759.


Kiani Van den Bergh

Tijdschrift: Jeugd en Co, Kennis volume 4, (2010)

Naam artikel: Zes uitgangspunten voor een goed pedagogisch klimaat

Auteurs: Netty Jongepier, Mascha Struijk, Peer van der Helm

Link artikel: http://link.springer.com/article/10.1007/BF03089308#page-1

Referentie : Jongepier, N., Struijk, M., van der Helm P., (2010). Zes uitgangspunten voor een goed pedagogisch klimaat. Jeugd en Co Kennis, 4, 9-18. DOI 10.1007/BF03089308


Sibe Malesys

Tijdschrift: Kind en adolescent (1992)

Naam artikel: Ouders over leidsters in kinderdagverblijven.

Auteur: E. Singer

Link artikel: http://link.springer.com/article/10.1007/BF03060439/fulltext.html

Referentie:
Singer, E.(1992).Ouders over leidsters in kinderdagverblijven. kind en adolescent, 13, 1-9. Doi 10.1007/BF03060439