Internet Algemeen

Annelies Vierstraete

1. Berger, M., Leeuwen, M. van & Blaauw, E. - De jeugd- en gezinsgeneralist als spil in het nieuwe jeugdstelsel

Beschrijving:
Volledige tekst

Link:
http://www.nji.nl/nl/Factsheet-generalistisch-werken.pdf

2. Berger, M. Et al. - Actieplan Professionalisering in de Jeugdzorg.

Beschrijving:
Volledige tekst

Link:
http://www.nji.nl/nl/ActieplanProfessionaliseringJeugdzorgEindrapportage.pdf

3. Berger, M., Ince, D., Rossum, J. van & Stevens, R. - Inventarisatie na- en bijscholing in interculturele competenties voor professionals in de jeugdsector.

Beschrijving:
Volledige tekst

Link:
http://www.nji.nl/nl/%28302120%29-Inventarisatie-na--en-bijscholing-in-interculturele-competenties-voor-professionals-in-de-jeugdsector.pdf

4. Bosscher, N. & Zwikker, N. - Wat zit er in de databank Na- en Bijscholing Jeugd?

Beschrijving:
Volledige tekst

Link:
http://www.nji.nl/nl/Factsheet_databank_na_en_bijscholing_jeugdzorg.pdf

5. Hens, H. & Zwikker, N. - Jeugdzorg in kaart: Wettelijke kaders, voorzieningen, beroepen en functies in de jeugdzorg.

Beschrijving:
Samenvatting

Link:
http://www.nji.nl/nl/Publicaties/Jeugdzorg-in-kaart


Cas Denuwelaere

1. Marian van Beek: Hé juf, ik snap deze tekst helemaal! : taal in het zaakonderwijs
Van Beek, Wim ; Blankman, Marian
Zone : tijdschrift voor ontwikkelingsgericht onderwijs. - Jrg. 61, nr. 1 (januari 2002) ; p. 25-27

Beschrijving:
Volledige tekst


Cindy Viaene
1. Maertens, L. (geen ander werk te vinden van deze auteur)


Eva Galle

1.Burdorf, A. - Estimating Trends in Quartz Exposure in Swedish Iron Foundries Predecting Past and Present Exposures

Beschrijving:
Volledige tekst

Document/ Link: Estimating Trends in Quartz Exposure in Swedish Iron Foundries Predecting Past and Present Exposures

2. Burdorf,A. - Work and Health, a Blind Spot in Curative Healthcare? A Pilot
Study

Beschrijving:
Volledige tekst

Document/ Link: Estimating Trends in Quartz Exposure in Swedish Iron Foundries Predecting Past and Present Exposures

3. Burdorf, A. - Comparison of Bayesian Random-Effects and Traditional Life Expectancy
Estimations in Small-Area Applications

Beschrijving:
Volledige tekst

Document/ Link: Comparison of Bayesian Random-Effects and Traditional Life Expectancy Estimations in Small-Area Applications

4. Burdorf, A. - Workplace Health Promotion A Meta-Analysis of Effectiveness

Beschrijving:
Volledige tekst

Document/ Link: Workplace Health Promotion A Meta-Analysis of Effectiveness

5. Burdorf,A.- Trends in sinonasal cancer in The Netherlands: More squamous
cell cancer, less adenocarcinoma

Beschrijving:
Volledige tekst

Document/ Link: Trends in sinonasal cancer in The Netherlands: More squamous cell cancer, less adenocarcinoma


Femke De Kimpe

1. Jessica Gubbels

Beschrijving:
Volledige tekst

Document/ Link:
Physical Activity, Sedentary Behavior, and Dietary Patterns among Children

2. Stef Krem

Beschrijving:
Volledige tekst

Document/ Link:
Physical Activity, Sedentary Behavior, and Dietary Patterns among Children

3. Annette Stafleu

Beschrijving:
Volledige tekst

Document/ Link:
Eetgedrag in relatie tot calorie-en vetinname bij patiënten met diabetes millitus type 2

4. Sanne de Vries

Beschrijving:
Volledige tekst

Document/ Link:
Bewegen gemeten: verschillende cijfers door gebrek aan gouden standaard

5. Nanne de Vries

Beschrijving:
Volledige tekst

Document/ Link:
De omvang en aard van verkoopstrategieën gericht op kinderen bij voedingsmiddelen


Gwenny Steen

1. Weijerman ME, Van Furth AM, Vonk Noordegraaf A, Van Wouwe JP, Broers CJ, Gemke RJ. : Prevalence, neonatal characteristics, and first-year mortality of Down syndrome: A national study.

Beschrijving:
Verwijzing

Document/link:
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=1&frbg=&scp.scps=scope%3A%28%22KATHO%22%29%2Cscope%3A%28LBS01%29%2Cscope%3A%28%22LIBISNET%22%29%2Cprimo_central_multiple_fe&tab=all_content_tab&dstmp=1387398949875&srt=rank&ct=search&mode=Basic&dum=true&indx=1&tb=t&vl(freeText0)=Prevalence%2C+neonatal+characteristics%2C+and+first-year+mortality+of+Down+syndrome%3A+A+national+study.+&vid=VIVES_KATHO&fn=search&fromLogin=true

2.Weijerman ME en De Winter JP.: Clinical practice: The care of children with Down syndrome.

Beschrijving:
Volledige tekst

Document/link:
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00431-010-1253-0

3. Weijerman ME, Van Furth AM, Van der Mooren MD, Van Weissenbruch MM, Rammeloo L, Broers CJM, et al: Prevalence of congenital heart defects and persistent pulmonary hypertension of the neonate with Down syndrome.

Beschrijving:
Volledige tekst

Document/link:
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=9534fb6b-2437-4ae3-a022-2a2a11ac51ad%40sessionmgr4003&vid=1&hid=4206&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=afh&AN=53021641

4. Broers CJ, Gemke RJ, Weijerman ME, Kuik DJ, Van Hoogstraten IM, Van Furth AM: Frequency of lower respiratory tract infections in relation to adaptive immunity in children with Down syndrome compared to their healthy siblings.

Beschrijving:
Volledige tekst

Document/link:
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=e326e03a-66ea-4c75-8ca7-9a1c7834fe27%40sessionmgr115&vid=1&hid=114&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=afh&AN=77684019


Jasmijn de Gryse

1. Cécile Chênevert

Beschrijving:

Document/ Link: http://www.nji.nl/nl/Samenwerking_MOC_t_Kabouterhuis_kinderopvang.pdf


Jelle Reynaert

1. Nielandt Bie - Dossier management : Mentoren helpen vrouwen hogerop.

Beschrijving:
Volledige tekst

Document/ Link:
http://www.kuleuven.be/diversiteit/publicaties/Equality_Guide_Basisboek_EN.pdf

2.Nielandt Bie - Wie wil leren moet evalueren

Beschrijving:
Volledige tekst

Document/ Link:
https://doclib.uhasselt.be/dspace/bitstream/1942/584/3/Evaluatie.pdf


Jessie Vervelghe
1. Mevrouw W.A.L van Leeuwen -
Ze geeft verder nog geen enkel artikel geschreven. De reden hiervoor is dat ze nog steeds aan het doctoreren is.


Kiani Van den Bergh

1. Peer van der Helm - First do no harm

Beschrijving
Verwijzing

Document/link
http://www.bruna.nl/boeken/first-do-no-harm-9789088502408

2. Peer van der Helm - ‘What works’ for juvenile prisoners: the role of group climate in a youth prison

Beschrijving
Volledige tekst

Document/Link
http://www.werkeninjustitieelkader.nl/cmsdata/artikelen/jcs-4.2%20van%20der%20helm.pdf

3. Peer van der Helm - Wat werkt in de gesloten jeugdzorg

Beschrijving
Een samenvatting

Document/link
http://www.epo.be/boekenportaal/boekinfo_boek.php?isbn=9789088501081


Sibe Malesys

1. Singer E. - Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar.

Beschrijving:

Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar:

• Inspireert en ondersteunt pedagogische medewerkers bij hun dagelijks werk;
• Vormt de basis voor het pedagogisch beleid van kindercentra;
• Maakt wetenschappelijke kennis en praktijkkennis toegankelijk voor de hele sector;
• Is uitgangspunt voor de kinderopvangopleidingen;
• Laat zien wat opvoeden in kindercentra inhoudt voor ouders en geïnteresseerden.
(www.vbjk.be)

Document/ Link:
http://www.vbjk.be/nl/node/3206