Handboeken, Losbladige werken, Verzamelwerken, Monografieën,...

Annelies Vierstraete

1. De relatie armoede en jeugdzorg, of: de bijzondere jeugdzorg tussen 'maatschappelijke noodzaak' en 'maatschappelijke hulpbron'

2. Handboek jeugdbeschermingsrecht

3. Jaarverslag Agentschap Jongerenwelzijn 2012

4. Handboek jeugdhulpverlening: een orthopedagogisch perspectief 


Cas Denuwelaere

1. De aftrek van kosten voor kinderopvang
FOD Financiën (2007). De aftrek van kosten voor kinderopvang.Brussel: Federale Overheidsdienst Financiën

2. Een vertrouwd adres: opvattingen van Turkse en Marokkaanse ouders over kinderopvang
Faulk, L. (2006). Een vertrouwd adres: opvattingen van Turkse en Marokkaanse ouders over kinderopvang

3. Memorandum van de zelfstandige kinderopvang in Vlaanderen 2009-2015 : strategische keuzes voor de toekomst van de Vlaamse kinderopvang.
UnieKO vzw. (2009). Memorandum van de zelfstandige kinderopvang in Vlaanderen 2009-2015 : strategische keuzes voor de toekomst van de Vlaamse kinderopvang. Beveren: UnieKO.

4. Tis knap lastig!: omgaan met lastig gedrag op de buitenschoolse opvang.
Hoex, J. , Kunseler, F. (2008). Tis knap lastig!: omgaan met lastig gedrag op de buitenschoolse opvang. Amsterdam: SWP


Cindy Viaene

1. Spelerlei. Handboek spelen en knutselen in de kinderopvang
2. De ondertoezichtstelling in de gezinsvoogdij: een effectieve vorm van interventie?
3. Mixed Methods in Research on Child Well-Being handbook of child well being
4.Children in State Care


Eva Galle

1.Hopla. Voel je goed …
2.De axenpoppenkast
3.Mijn familie: van de jongste tot de oudste
4.Schatgraven: maak een schatkaart van je eigen leven


Femke De Kimpe

1. Autisme
2. Als leren pijn doet … : opvoeden van kinderen met een leerstoornis
3. Kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen
4. Mogelijkheden voor kinderen met beperkingen


Gwenny Steen

1. Codex kinderovang van kleuters en lagere schoolkinderen
2. Dagopvang informatie voor ouders
3. Het gebruik van opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar in het Vlaamse Gewest
4. Vlaamse kinderopvang op een keerpunt: de aanloop naar een decreet


Jasmijn De Gryse

1. Handboek: management kinderopvang


Jelle Reynaert

1. Huishoudelijk reglement: IBO opvang 'SLOEBER'


Jessie Vervelghe

1. Michel Vandenbroeck - Pedagogisch Management in de kinderopvang


Kiani Van den Bergh

1. Kinderen, ouders en kinderopvang. Samen opvoeden in de driehoek


Sibe Malesys

1. Eén, twee, hoppelakee: een methodiek om in peutergroepen met taal te spelen.
2. Puk & Ko: speels totaalprogramma voor meertalige peutergroepen.
3. Kleuterdans met prentenboeken.
4. Doe mee met Bas: speel- en leerprogramma bij Bas-prentenboeken.