Eindwerken / Bachelorproeven

Annelies Vierstraete

1. K. Vos - Ouderparticipatie binnen de bijzondere jeugdzorg: bekeken vanuit OOOC Zonnelied

2. V. Schuyter - Een zinvolle vrijetijdsbesteding voor maatschappelijk kwetsbare jongeren: de rol van het dagcentrum binnen de bijzondere jeugdzorg

3. S. Defauw - Een 'blik' op ADHD bij kinderen in de bijzondere jeugdzorg: de constructie van een digitale registratieleidraad in een OOOC en de toepassing hiervan op een aantal gevalsbesprekingen


Cas Denuwelaere

1. Wie past er straks op mijn kind? Een onderzoek naar de buitenschoolse kinderopvang in Tielt.Montegnies, A. (1999). Wie past er straks op mijn kind? Een onderzoek naar de buitenschoolse kinderopvang in Tielt.[einderk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

2.Vergelijking van het welbevinden van ouders bij de opvang van hun peuter door een kinderdagverblijf of door een school.
Meulebrouck, F. (2011). Vergelijking van het welbevinden van ouders bij de opvang van hun peuter door een kinderdagverblijf of door een school. [eindwerk]. Brugge: KHBO.

3. Project samenwerkende onthaalouders: een aangepast kader in de praktijk bij vzw " Engelbewaarder" te Izegem
Tandt, J. (2006). Project samenwerkende onthaalouders: een aangepast kader in de praktijk bij vzw " Engelbewaarder" te Izegem. [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.


Cindy Viaene

1. Vandeputte, R. - Kinderopvang voor kinderen van werkende ouders

2. Meerten, A. - Dagcentrum: meer dan kinderopvang: gezin en kind, twee even belangrijke pijlers!

3. Kerckhof, I. - Kinderopvang: een groeiende keuze van ouders

4. Janssens, H. - Naar pedagogisch verantwoorde kinderopvang : Jannemieke, een gemeentelijke kinderkribbe te Zaventem (1964-heden) in de context van veranderde functies van opvang en zorg

5. Janssens, P. - De bedrijfsgerichte kinderopvang in België : een onderzoek naar de maatschappelijke, economische en ethische motieven


Eva Galle

1. Cafmeyer, V. - Ik ben even anders als jij! Opvangen van kinderen met een specifieke zorgbehoefte in de reguliere kinderopvang

2.Verbeke, C. - Buitenschoolse kinderopvang: een tevredenheidsonderzoek bij de ouders

3. Seghers, T. - Onthaalouders gezocht: het gebruik van een campagne en een info-avond om mensen te stimuleren om onthaalouder te worden

4.Pacquée, E. - Het meten en verbeteren van efficiëntie en kwaliteit in de sector kinderopvang

5. Notelteirs,N. - Beroepsarbeid en kinderopvang : een positieve beleving voor de moeder?


Femke De Kimpe

1. Van Brabant, S. - Moderne inzichten in de genetische basis van psychische aandoeningen : de analyse van genexpressie gegevens met een toepassing op autisme

2. Bijnens, K. & Eyckmans, L. - Discriminatie van subtiele verschillen in gelaatsexpressies bij kinderen met autisme aan de hand van een zoektaak met statisch en dynamisch beeldmateriaal

3. Peeters, L. - Kinderopvang in Zuid-Afrika: Zanokhanyo Educare Centre in Witzenberg. Een exploratie van de kwaliteit en de rol van cultuurspecifieke elementen en belevingen in de transculturele samenwerking

4. Dewyn, S. - De buitenschoolse kinderopvang

5. Verlersberghe, D. - Kinderopvang in Vlaanderen : kwaliteitsaspecten en inclusie


Gwenny Steen

1. Cammers, N. - De ontwikkeling van een kindvolgsysteem voor baby's en peuters. : Een exploratief onderzoek in de kinderopvang

2. Sondervorst, S. - De vzw Wigwam door de ogen van de moeders: Een kwalitatief onderzoek naar de beleving van inclusieve kinderopvang

3. Vangheluwe, D. - Buitenschoolse kinderopvang en kinderparticipatie

4. De Meester, N. - Kinderopvang, geen kinderspel!: over het plaatsgebrek in Limburg en de mogelijke oplossingen

5. Kattouw, V. - Residentiële kinderopvang in Zuid-Afrika: een beschrijvende studie en casuïstiek


Jasmijn De Gryse

1. Vangheluwe, D. - Buitenschoolse kinderopvang en kinderparticipatie

2. Demey, N. - Tienerwerking in een buitenschoolse kinderopvang : een kwalitatief onderzoek bij tieners van zeven tot en met twaalf jaar

3. Vandewoestyne, E. - Tevredenheidsonderzoek in een stedelijk initiatief buitenschoolse kinderopvang : een kwalitatief onderzoek bij ouders van 7-8-jarigen /


Jelle Reynaert

1. Dewyn, S - De buitenschoolse kinderopvang.

2. Peeters, A - Guatemala in beweging : Sherborne Development Movement met de oudste kleuters.

3. Moneignes, A - Wie past er straks op mijn kind? Een onderzoek naar de buitenschoolse kinderopvang in Tielt.

4. Decoopman, E. - Beter voorkomen dan genezen: veiligheid in en rond de woning van een onthaalmoeder.

5. Desmyter, I. - Een aparte kleuterwerking in een centrum voor jeugdwelzijnswerk: noodzakelijk of niet?


Jessie Vervelghe

1. De ontwikkeling van een kindvolgsysteem voor baby's en peuters. : Een exploratief onderzoek in de kinderopvang

2. Kinderwerking gericht op de noden van het lager schoolkind… een must binnen opvangcentra: een analyse vanuit het werkveld

3. Kinderopvang in Zuid-Afrika: Zanokhanyo Educare Centre in Witzenberg. Een exploratie van de kwaliteit en de rol van cultuurspecifieke elementen en belevingen in de transculturele samenwerking


Kiani Van den Bergh

1. Aerts, I. - De invoering van het Zelfevaluatie-Instrument voor de Kinderopvang (ZiKo) : Analyse van de nulmeting en uitdieping van de checklist voor aanpakfactoren.

2. Bintein, K., Dewachter, S., Opsomer, M., Steverlynck, D., Vermeersch, M. -Behoeftepeiling ecologisch kinderdagverblijf met borstvoedingslabel.

3. Bouchery, L. - De betekenis van kinderopvang : reconstructie van de maatschappelijke discussie over de betekenis van kinderopvang in de combinatie gezin - arbeid.

4. Cockx, M. - Meningen over kinderopvang. Waarom maken vrouwen gebruik van de verschillende vormen van kinderopvang en hoe waarderen ze deze? Een empirische studie met speciale aandacht voor het kinderdagverblijf

5. Geeraerts, L. - Van bewaakster tot onthaalouder : evolutie van kinderopvang in gezinsverband doorheen de 20ste eeuw.


Sibe Malesys

1. De Jeager E. - (H)ECHTE KINDEREN? Onderzoek naar good practice voor kinderen en jongeren met hechtingsproblemen.

2. Loones D. - KINDEREN MET EEN ONTWIKKELINGSVOORSPRONG. Gericht differentiëren voor slimme kleintjes in de klas.

3. Florissoone S. - EMOTIONELE ONTWIKKELING BIJ KINDEREN EN JONGEREN MET GEDRAGS- EN EMOTIONELE STOORNISSEN. Een schema met praktijkgerichte tips voor begeleiders van deze doelgroep.

4. D'Argent C. - : BEGELEIDEN VAN KINDEREN MET ANGST. Samenstellen van een materiaalkoffer ter ondersteuning van de therapie.

5. Pareit T. - Veiligheid in kinderdagverblijven.