Welkom

Voorwoord

Wij zijn met 11 vertegenwoordigers uit ons leerteam (B1.2) die samenwerken aan onze hoofdopdracht. Het onderwerp van onze site is 'Kinderopvang'. We kregen dit thema van de docent en we konden hierin dus geen keuze maken.

De opbouw van onze site

In de grijze Top Bar bovenaan deze pagina ziet u de structuur van onze site. Ieder tabblad bevat informatie over onszelf, ons onderwerp en onze samengevoegde informatie.

Wat kan u vinden op onze site?

We hebben verschillende artikels opgezocht rond het thema 'Kinderopvang' in de breedste betekenis van het woord. Omdat iedereen een ander artikel heeft, is ons informatieaanbod heel groot. Subthema's die aan bod komen op onze site zijn:

  • De relatie tussen ouders en leidsters
  • Een nieuwe opleiding voor leidsters in de kinderopvang
  • Loodconcentraties in het bloed van kinderen
  • De invloed van het kinderdagverblijf op voeding en beweging
  • De zorg voor kinderen met het downsyndroom
  • Buitenschoolse kinderopvang in Gent en Mechelen
  • Professionalisering van de jeugdzorg in Nederland
  • Zes uitgangspunten voor een goed pedagogisch klimaat
  • Kinderopvang in de 21ste eeuw
  • Rol van de huisarts na de diagnose 'zeldzaam', een verkenning vanuit het perspectief van de ouders

De samenwerking

Eerst werd er gewerkt aan de individuele opdrachten. Daarna werden alle verschillende gegevens en verwerkingen verzameld op de Wiki. Vervolgens regelden we als groep de afwerking van het geheel.

Sfeerfilmpjes

(Kinderopvang gun je iedereen, 2013)

(AkseMedia,2013 )

Extra

Aantal bezoekers

Veel plezier bij het lezen van onze site!